Studio.Mal.Art

realizacje

Studio.Mal.Art specjalizuje się obecnie w konserwacji zabytków i jest zainteresowane architekturą terenów starych kopalń, hut i dworców kolejowych, które należą do stref ścisłej ochrony konserwatorskiej o walorach regionalnych i kulturowych lub SA zabytkami klasy A.